Opgave: www.noordnederlandseacademie.nl/agenda/

De workshop Bewust van kwaliteit en beroepscode legt waarden en normen vast van het beroep van Pedicure die als leidraad dient voor een goede beroepsuitoefening. Een beroepscode geeft aanknopingspunten om na te denken en een weloverwogen keuze te maken.

De workshop Bewust van kwaliteit en beroepscode levert 3 accreditatiepunten in het domein Kwaliteitsbewust handelen.

In deze workshop wordt onder meer behandeld:

• De pedicure in relatie tot de cliënt
• De pedicure in relatie tot de beroepsgroep
• De pedicure in relatie tot andere zorgverleners
• De pedicure in relatie tot de samenleving
• De pedicure en social media
• De pedicure in relatie tot wetten en richtlijnen

Duur:
09.00 uur – 12.30 uur

Kosten:
De kosten van de cursus bedragen € 65,-
Dit is inclusief koffie/thee en certificaat.

Op deze dag is in de middag de workshop Kwaliteitsbewaking in de praktijk, u kunt dus 2 cursussen op 1 dag volgen.