Opgave: www.noordnederlandseacademie.nl/agenda/

De workshop Kwaliteitsbewaking in de praktijk heeft als doel het vergroten van het
bewustzijn van kwaliteit in de praktijk door kwaliteitsbewust te handelen.

De workshop bewust van kwaliteitsbewaking in de praktijk levert 3 accreditatiepunten in het domein Kwaliteitsbewust handelen.

In deze workshop wordt onder meer behandeld:

• Handvatten voor kwaliteitsbewaking
• Leveren van kwaliteitszorg
• Bedrijfs-SWOT
• Communicatie voorlichting enquête
• PDCA
• Ontwikkeling Kwaliteitsnormen door Branche organisaties voor de voetverzorgers
• ProCert
• NVvP
• CVAE

Duur:
13.00 uur – 16.30 uur

Kosten:
De kosten van de cursus bedragen € 65,-
Dit is inclusief koffie / thee en certificaat.

Op deze dag is in de ochtend de workshop bewust van Kwaliteit en Beroepscode, u kunt dus 2 cursussen op 1 dag volgen.